İSTİĞFAR


İSTİĞFAR
(Gufran. dan) Afv dilemek. Cenab-ı Hak'tan kusurlarının affedilmesini, günahlarının bağışlanmasını dilemek. Tevbe etmek. Yalvarmak. " Estağfirullâh" demek.(Cehennem azabını intaç eden büyük bir günahı işleyen bir adam, Cehennem'in tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa bütün ruhiyle Cehennem'in ademini arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe Cehennem'in inkârına cesaret veriyor. L.)(Şeytanın mühim bir desisesi: İnsana kusurunu itiraf ettirmemektir. Tâ ki, istiğfar ve istiaze yolunu

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • istiğfar — is. <ər.> din. Allaha yalvararaq günahlarının bağışlanmasını istəmə, «əstəğfürullah» deyərək peşmanlığını bildirmə, tövbə etmə. İstiğfar etmək (qılmaq) – Allaha yalvararaq günahlarının bağışlanmasını istəmək, «əstəğfürullah» deyərək tövbə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • istiğfar — is., din b., esk., Ar. istiġfār 1) Tanrı dan suçlarının bağışlanmasını dileme 2) Tövbe etme Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller istiğfar etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • istiğfar — ə. bağışlanmasını istəmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • istiğfar etmek — tövbe etmek Hicaz a gitmiş, Beytullah a yüz sürerek tövbe ve istiğfar etmişti. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Glossary of Islamic terms in Arabic — The following list consists of concepts that are derived from both Islamic and Arab tradition, which are expressed as words in the Arabic language. The main purpose of this list is to disambiguate multiple spellings, to make note of spellings no… …   Wikipedia

  • bəd — sif. <fars.> 1. Pis, xarab, yaman. Bəd xasiyyət. Bəd iş. – Oğul bəd övlad olsa; Öldürər dərd atanı. (Bayatı). Şairəm, çünki vəzifəm budur əşar yazım; . . Gördüyüm nikü bədi eyləyim izhar, yazım. M. Ə. S.. Bu minval ilə günahkar muzdur… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • günahkar — is. və sif. <fars.> 1. Müqəssir, təqsirkar. Günahkarı cəzalandırmaq. – Yar yanında günahkaram; Doğru sözüm yalan oldu. A. Ə.. . . Günahkar muzdur özünün bəd əməlindən peşman olub, istiğfar edə edə yerindən qalxdı. S. M. Q.. 2. Dini əxlaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • CİHAD-I MANEVÎ — İlim, fikir, istiğfar gibi manevi unsurlarla din düşmanlarına karşı koymak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ESTAĞFİRULLAH — Cenâb ı Hak tan kusurumun örtülmesini dilerim. Allah (C.C.) kusurumu efvetsin (mealinde, kusurunu anlayan bir müslümanın duâsı. Hürmet veya ikramlara karşı tevâzu maksadı ile de söylenmektedir.) (Bak: İstiğfar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • GÜNAH — f. Cezayı gerektiren amel. Dine aykırı iş. Allah ın emirlerine uymayan hareket. (Bak: Kebâir Cünha)(Evet günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra tâ nur u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük